Projecten

Any intervention in the ground or urban environment can lead to Archaeology whether on land, or at sea.

Projects we are commisioned for vary form small and 'to the point' to complex and perennial, and from policysuppport and environmental services via projectmanagement to the implementation of archaeological fieldwork. The way our clients like to work determines what we are able to offer. For this reason we prefer to work closely with our clients on every individual project. This way we can achieve optimal and innovative results. Our focus is always to correspond the commercial and financial conditions with the heritage concerns. Together with our network of specialists we are constantly looking for broadening, change and improvement of our products and services. We aim te make our products and services available to other sectors too. Here you find a small selection of recent projects (NL). These are updated regularly. Please do get in touch if you are looking for information related to a specific project. Onze opdrachtenportefeuille varieert van kleinschalig en ''to the point'' tot complex en meerjarig, en van beleidsondersteuning en omgevingsdiensten via projectmanagement tot de uitvoering van archeologisch veldonderzoek. Uw manier van werken is in sterke mate bepalend voor wat wij u kunnen bieden. Daarom werken we in elk individueel project graag nauw met onze opdrachtgever samen om optimale en zo nodig innovatieve resultaten te behalen. Onze focus is altijd om de commerciële en financiële randvoorwaarden in overeenstemming te brengen met de erfgoedbelangen. Maar als de oplossing eenvoudig is, doen we ook niet moeilijk. Samen met ons netwerk van specialisten zijn wij voortdurend op zoek naar verbreding, verandering en verbetering van onze producten en diensten, zodat deze ook in andere sectoren van nut kunnen zijn. Neem een kijkje in onderstaande selectie uit onze recente opdrachten. De voorbeelden worden regelmatig aangevuld en vernieuwd.

  • Archaeological fieldwork
  • Heritage and spatial planning consultancy
  • Heritage policy
  • Interdisciplinary collaboration
  • Maritime
  • Project management
  • Research and publication
  • Specialist services