Research and Publication

Our consultants all have their own area of academic expertise. As a company we  encourage our team to maintain links with the development of innovative archaeological, landscape and cultural historical research that makes a genuine impact on our understanding of the past.  We are happy to advise on and contribute to a wide range of projects, be it together with the Karen E. Waugh Foundation, whether it be applied research, for example for policy purposes, pure academic research for new or ongoing research programmes, post-excavation analysis of developer- funded excavations, or on publications aimed at a wider public. We are happy to work with university researchers,  research organizations, policy makers or other archaeological companiers. We offer a professional and result-oriented approach, delivering on time and within budget.

Thanks to our editorial expertise as well as  our native English speakers, we can help you prepare all your Dutch or English language manuscripts for translation and publication.

Examples of the products and services we offer:

 • Research for the benefit of policy
 • Research within the framework of research programmes
 • Academic research
 • Post-excavation research and publication
 • GIS-based archaeological maps and excavation plans
 • Translation services
 • Editorial services

De meeste Erfgoedingenieurs  en Adviseurs van Vestigia zijn tegelijk ook vakspecialisten met een eigen expertiseveld. Vestigia wil graag zijn bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van het archeologisch, landschappelijk en cultuurhistorisch onderzoek. Naast onze eigen Vestigia rapportenreeks, verschijnen regelmatig eigen monografieën en vakartikelen van medewerkers van Vestigia. Ook verzorgt Vestigia eigen publicaties, al dan niet in samenwerking met de Karen E. Waugh foundation.

Of het nu gaat om toegepast onderzoek voor bijvoorbeeld beleidsdoeleinden, zuiver wetenschappelijk onderzoek in een nieuw of bestaand onderzoeksprogramma, of publicaties gericht op een breed publiek, Vestigia denkt graag mee. We werken daarbij graag samen met universitaire onderzoekers en gerenommeerde onderzoeksinstellingen. We onderscheiden ons daarbij als Vestigia door een zakelijke en  resultaatgerichte aanpak. Dus we leveren op tijd, volgens het vooraf afgesproken bedrag, en inhoudelijk verantwoord.

Dankzij onze native speakers en uitgebreide redactionele ervaring in woord en beeld, kunnen wij ook Engelstalige publicaties redigeren en vaktechnisch aanvullen en verbeteren.

Producten en diensten die wij kunnen leveren zijn onder andere:

 • Publicaties op het gebied van Onderzoek voor Erfgoedbeleid
 • Coördineren van grotere onderzoeksprogramma’s en (Europese) subsidietrajecten
 • Specifieke archeologische studies en publicaties met betrekking tot de Nederlandse archeologie
 • Publieksvoorlichting tijdens opgravingen, en blijvende herinneringen op locatie
 • Vertaaldiensten
 • Redactionele diensten

 

Research and Publication

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw project?

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw project?