Project management

Vestigia is a leading expert in the management of archaeological projects in the Netherlands, on land or at sea. Our experience, built up over more than 20 years, means we have an in-depth understanding of the kind of issues that affect projects ranging from major construction or infrastructure development schemes, to small-scale housing developments, utilities and renewable energy projects. We work closely with our clients, their consultants and contractors and commissioning authorities throughout the process, advising on how best to fulfill archaeological responsibilities in order to achieve the necessary project planning consent.

We can be relied upon to identify and manage archaeological issues/risks whilst making use of potential opportunities, reducing impact and risk to your scheme and ensuring the best outcome within budget and planning. Over the years we have developed a number of products and processes – tailored to each phase of the project  – that help us do this effectively.  Our consultants can work as an integral part of your engineering and construction team to coordinate and manage the archaeological work within the project. Alternatively, we can take on responsibility in-house for the execution and delivery of all archaeological work on behalf of the client.

Services and products we provide include:

 • Early-stage Quick scans and Risk Appraisals
 • Scope and Project Design
 • Written Schemes of Investigation
 • In situ site protection advice
 • Advice and guidance by tendering and contracting
 • Detailed costings per project phase
 • Project coordination, inspection and management
 • Design & Construct execution: archaeological and cultural historical work in one hand
 • Post-excavation product and data control
 • On-site Open Days
 • Placemaking: reconstructions and communication of site heritage

To see how we tackle our project please watch the video (NL): Excatvation Kruisvaartkade 

De uitvoering van erfgoedprojecten en met name archeologisch onderzoek vindt vaak plaats binnen de kaders van een groot bouwplan of infrastructureel werk. Kostenefficiëntie, risicobeheersing en timing spelen daarbij een belangrijke rol. Al meer dan 20 jaar helpt Vestigia ontwikkelaars, bouwers en betrokken overheden bij het succesvol realiseren van de archeologische opgaven in de eigen projectomgeving. Dat kunnen we doen omdat we de meeste soorten bouw- en infraprojecten van binnenuit kennen, of het nu gaat om woningbouw, dijkversterking, een rijksweg of een nieuwe energiecentrale. In de loop van de tijd hebben wij werkprocessen en producten ontwikkeld – afgestemd op iedere fase van een project – die helpen de risico’s en kosten te beheersen en zakelijke kansen die het erfgoed wel degelijk kan bieden, te benutten. Natuurlijk kunnen wij het hele archeologische proces voor u ook van begin tot eind begeleiden, coördineren en indien gewenst ook in huis realiseren. Wij kennen de manier van werken in grote projecten en de raakvlakken met aanverwante disciplines binnen het omgevingsmanagement van binnenuit en kunnen u als opdrachtgever daarbij maximaal ontzorgen.

Diensten die wij kunnen bieden onder onze expertise Projectmanagement zijn onder andere:

 • Quickscans / risicoanalyses in de initiatieffase
 • Het opstellen van Projectplannen en scopedocumenten in de voorbereidingsfase
 • Het opstellen van Programma’s van eisen, Archeologische bestekken en Wetenschappelijke onderzoekskaders ten behoeve van inkoop en aanbesteding
 • In situ Beschermingsadvies gericht op inpassing en kostenbeheersing
 • (Europese) Aanbestedingstrajecten voor archeologische opgravingen
 • Toezicht en Directievoering tijdens de realisatie
 • Toetsing van rapportages, datamanagement en datacontrolle bij de oplevering
 • Projectcoördinatie en betrouwbare kostenraming gedurende alle projectfasen
 • Design & Construct van archeologische en cultuurhistorische opgaven in 1 hand
 • Publieksvoorlichting tijdens de realisatie
 • Blijvende herinneringen en verbeelding op locatie: Return on Investment

Om te zien hoe wij te werk gaan kunt u het volgende filmpje bekijken: Opgraving Kruisvaartkade

Project management

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw project?

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw project?