Heritage and Spatial Planning Consultancy

Understanding how a development might affect any archaeological or other heritage remains is a requirement of the planning system in the Netherlands, both on land and at sea. We provide expert guidance to our clients making clear what the heritage issues are on a site and how they should be managed so that there are no unwelcome surprises. Our consultants are experts in the statutory and strategic requirements of heritage planning. We can deliver early stage advice and guidance in fulfilling planning consent requirements and can negotiate appropriate solutions with Local Planning Authorities and heritage bodies on behalf of our clients in order to balance the needs of development and heritage. Our consultants can be relied upon to deliver pragmatic and realistic advice throughout your project: from the project planning stages via a quickscan or risk appraisal through to providing heritage statements and project designs, handling the tender process and managing the contributions of other heritage specialists during fieldwork and post-excavation phases.

Where possible and if required we can combine multiple assessments, for example: archaeologie, cultural heritage, natural environment and/or explosives.

Dealing with archaeology and heritage issues as part of the spatial planning process can often be complicated and is not always easy to follow.  We are happy to provide you with practical advice or a second opinion on your specific project.

Examples of services and products we provide:

 • (Combined) Quickscans and Risk Appraisal
 • Historic Environment desk-based Assessment
 • Strategic surveys and valuation: historical geography, landscape, built heritage and scheduled monuments
 • Lidar Analysis
 • Cultural Heritage Statements for Environmental Impact Assessments (EIA)
 • Heritage Statements for planning applications and environmental consents
 • Heritage Appraisals for large-scale projects
 • Second opinion and expert witness

Bij het voorbereiden van nieuwe ontwikkelingen en het formuleren van ruimtelijke plannen komen in veel gevallen – vroeg of laat – de aspecten archeologie, landschap, en/of cultuurhistorie aan de orde. Vestigia kan er voor zorgen dat deze aspecten op tijd inzichtelijk worden gemaakt, en de effecten daarop beoordeeld, zodat u als initiatiefnemer niet voor verrassingen komt te staan. Dat kan helemaal aan het begin, snel en voor een lage prijs, via een quickscan of risico analyse.  Later in het proces van planvorming verzorgen wij gedegen inventarisaties en aspectrapportages, gekoppeld aan effectvergelijkingen of deskundige input in bijvoorbeeld milieueffectrapportages, bestemmings- , omgevings- en beeldkwaliteitsplannen.

Waar mogelijk en gewenst kunnen we kunnen we verschillende aspectonderzoeken, bijvoorbeeld voor archeologie, cultuurhistorie, natuurlijk landschap en/of explosieven ook combineren.

De omgang met Archeologie en Erfgoed in ruimtelijke plannen roept helaas nogal eens de nodige vragen op bij wie daar voor het eerst mee te maken krijgt. Voor hen zijn nut en noodzaak van verschillende werkzaamheden lang niet altijd even goed navolgbaar. Heeft u behoefte aan praktisch advies of een 2nd opinion. Ook daarmee zijn wij eigenaren en ontwikkelaars graag van dienst.

Hieronder vindt u de diensten die wij kunnen bieden met betrekking op Erfgoed en Ruimtelijk Advies:

 • (Gecombineerde) Quickscan, risicoanalyse
 • Archeologisch bureauonderzoek conform KNA
 • Bouwhistorische verkenning, opname en waardering, Monumenteninventarisatie
 • Historic Impact Assesment (HIA’s), Cultuurhistorische Effectrapportage (CHER’s)
 • AHN-analyse, historisch geografische en aardkundige analyse
 • Aspect rapportages in het kader van Millieueffectrapportage, Planstudies en Trajectnota’s
 • Ruimtelijke onderbouwing bij Omgevings- en Bestemmingsplannen, Beeldkwaliteitsplannen, Omgevingsvisies
 • Gecombineerde archeologische cultuurhistorische OCE en milieuonderzoeken
 • Second opinion en Toetsing

 

Heritage and Spatial Planning Consultancy

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw project?

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw project?