Marine, Coasts and Rivers

Vestigia Coastal & River Archaeology specialises in identifying and managing the effects of development upon cultural heritage under water. Our consultants draw on existing expertise in terrestrial projects to provide both innovative and academically rigorous advice on the protection and understanding of all aspects of our underwater heritage, in projects ranging  from large scale strategic studies to small-scale developments. This heritage includes the remains of submerged medieval and prehistoric landscapes and settlements under the seabed,  shipwrecks and objects associated with our seafaring past, the remnants of water management structures, industry and transport . Whether at sea, along the coast and foreshore, in rivers, canals or waterways, we adopt a highly practical approach to the diverse requirements of our clients. Whilst underwater investigative methods and techniques are improving rapidly, not all of these are equally effective for archaeological research. Our in-house team provides objective project design and management advice tailored to each specific situation. We are also able to draw on a wide network of national and international specialist expertise.

Services and products provided include:

 • Consultancy
 • Desk-based Assessment
 • Quickscan and Risk Appraisal
 • Historical research and georeferencing of historical maps
 • Wreck and obstacle research
 • Cultural Heritage Statements for Environmental Impact Assessments (EIA)
 • Heritage Statements for planning applications and environmental consents
 • Heritage Appraisals for large-scale projects
 • Archaeological interpretation of marine geotechnical and geophysical data, including scientific dating and deposit modelling
 • Mitigation Plans and Written Schemes of Investigation
 • Project management advice and guidance
 • Archaeological evaluation and watching briefs in floodplain, riverine, coastal and inter-tidal
 • Second opinion and expert witness

Via ons gespecialiseerde werkbedrijf Vestigia Coastal & River Archaeology kunnen wij dezelfde stappen in het proces van archeologische en cultuurhistorische monumentenzorg als op het land, ook op- en onderwater uitvoeren. Het onderzoek van de Noordzeebodem en onze kust- en binnenwateren stelt specifieke eisen aan de onderzoeksmethodiek en toe te passen technieken. De ontwikkelingen op opsporingsgebied in deze sector gaan snel en de mogelijkheden zijn divers, maar niet alles wat aangeboden wordt is even bruikbaar. De maritieme specialisten van Vestigia kunnen u hierover objectief adviseren en het betreffende onderzoek voorbereiden, of zo wilt, uitvoeren. Wij werken bij de inwinning van data samen met partnerbedrijven gespecialiseerd in alle vormen van remote sensing onderwater. veel voorkomende diensten die wijk leveren zijn:

 • Bureau- en historisch waterbodemonderzoek, batymetrie en georeferentie van historisch kaartmateriaal
 • Analyse van maritieme geofysische data, wrakidentificatie en obstakelonderzoek
 • Maritiem en fysisch-geografisch opsporingsonderzoek (sidescan sonar-, multibeam- en seismische waterbodem prospectie) en sedimentmodellering
 • Risico-inventarisatie, kostenramingen en variantenanalyses voor archeologisch onderzoek onderwater
 • Archeologisch booronderzoek onderwater
 • Verkennend onderzoek en Archeologische begeleiding bij baggerwerken, en grondverzet  in uiterwaarden, oeverzones en getijdengebieden
 • Projectmanagement,  en directievoering van complexe maritiem archeologische onderzoeksprojecten

 

Marine, Coasts and Rivers

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw project?

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw project?