Maritieme archeologie

Archeologische en cultuurhistorische monumentenzorg langs kust en rivier

Via ons gespecialiseerde werkbedrijf Vestigia Coastal & River Archaeology verzorgen wij maritieme archeologie. Wij kunnen dezelfde stappen in het proces van archeologische en cultuurhistorische monumentenzorg als op het land, ook op- en onderwater uitvoeren. Het onderzoek van de Noordzeebodem en onze kust- en binnenwateren stelt specifieke eisen aan de onderzoeksmethodiek en toe te passen technieken. De ontwikkelingen op opsporingsgebied in deze sector gaan snel en de mogelijkheden zijn divers, maar niet alles wat aangeboden wordt is even bruikbaar. De maritieme specialisten van Vestigia kunnen u hierover objectief adviseren en het betreffende onderzoek voorbereiden, of zo wilt, uitvoeren. Wij werken bij het uitvoeren van onderzoek onderwater en het inwinnen van data samen met  partnerbedrijven gespecialiseerd in alle vormen van remote sensing onderwater. Ook kunnen we in eigen beheer duikinspecties en waarderend onderzoek onderwater uitvoeren.

Veel voorkomende diensten die wij leveren binnen maritieme archeologie:

  • Bureau- en historisch waterbodemonderzoek, batymetrie en georeferentie van historisch kaartmateriaal
  • Analyse van maritieme geofysische data, wrakidentificatie en obstakelonderzoek
  • Maritiem en fysisch-geografisch opsporingsonderzoek (sidescan sonar-, multibeam- en seismische waterbodem prospectie) en sedimentmodellering
  • Risico-inventarisatie, kostenramingen en variantenanalyses voor archeologisch onderzoek onderwater
  • Archeologisch booronderzoek onderwater
  • Verkennend onderzoek en Archeologische begeleiding bij baggerwerken, en grondverzet  in uiterwaarden, oeverzones en getijdengebieden
  • Inventariserend Veldonderzoek Onderwater, duikinspecties op wraklocaties
  • Projectmanagement,  en directievoering van complexe maritiem archeologische onderzoeksprojecten

Samenwerkingsovereenkomst met MSDS Marine

In 2021 heeft Vestigia een samenwerkingsovereenkomst gesloten met MSDS Marine Ltd. MSDS Marine is een gespecialiseerd maritiem archeologisch onderzoeks- en adviesbureau gevestigd in het Verenigd Koninkrijk (zie ook hun website). Het bedrijf voert daar en ook elders in Europa zowel opwater surveys als onderwater duikonderzoeken en opgravingen uit. Dankzij deze samenwerking is Vestigia in staat haar eigen capaciteit voor archeologisch onderzoek in Nederlandse wateren uit te breiden en de eigen maritieme archeologen verder op te leiden. In 2022 heeft deze samenwerking al geresulteerd in een duikonderzoek in opdracht van de RCE naar een 17e eeuws scheepswrak op het Markermeer en de start van een serie van archeologische vooronderzoeken. Deze vooronderzoeken zijn gericht op het in kaart brengen van de archeologische waarden en eventuele risico’s bij de aanleg van nieuwe windmolenparken op de Noordzee. Dit laatste onderzoek vindt plaats in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RCE).

Maritieme archeologie

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw project?

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw project?