Algemene Voorwaarden

Op onze opdrachten zijn onze eigen Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. Download deze hier als pdf.

Op de meeste van onze adviesopdrachten zijn voorts de bepalingen van toepassing zoals weergegeven in De Nieuwe Regeling 2011, Rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur DNR-2011.

Op alle offerteuitvragen en opdrachtverleningen voor de levering van diensten en/of goederen door leveranciers aan Vestigia zijn onze Algemene Inkoopvoorwaarden van toepassing. Download deze hier als pdf.

 

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw project?

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw project?