Verantwoord ondernemen

De markt

De erfgoedzorg, met name de archeologie, is sterk in beweging onder invloed van veranderende wet- en regelgeving. De afgelopen jaren zijn veel nieuwe spelers toegetreden tot het bestel dat nu bestaat uit:

  • ontwikkelaars en bouwers, grondeigenaren, agrariërs en terreinbeheerders, vaak de opdrachtgevers voor archeologisch en cultuurhistorisch onderzoek, met name veldwerk;
  • gemeenten, waterschappen, omgevingsdiensten, semi-commerciële steunpunten, provincies, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en belangenorganisaties, vaak de toezichthouders op het erfgoed en de beoordelaars van onze producten;
  • ontwerpers, (landschaps)architecten, ingenieursbureaus en andere planvoorbereiders; zij nemen vaak onze adviezen af en zijn onze collega’s en partners als het gaat om verantwoord omgevingsmanagement;
  • commerciële en gemeentelijke opgravingsbedrijven, universitaire onderzoeksgroepen, onze vakinhoudelijke collega’s, afhankelijk van de opdracht nu eens concurrent en dan weer samenwerkingspartner, of kennisleverancier.

In verschillende samenstelling komen deze partijen elkaar – als erfgoed in het geding is – regelmatig tegen. Voor een (potentiële) klant of opdrachtgever is het soms lastig door de bomen het bos te zien. Vestigia kan vanuit de opgebouwde expertise  – via  het door de jaren heen werken voor al deze partijen –  een doelgerichte en pragmatische partner of adviseur zijn. Natuurlijk werken wij nooit tegelijk voor twee belanghebbenden in hetzelfde project. Wat wij iedere klant wel steeds bieden is de juiste mix van inhoudelijke kennis, praktijkervaring en een scherp oog voor bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen. Zo weten we zelfs de meest complexe archeologie- en andere erfgoedprojecten daadkrachtig aan te pakken en tot een goed einde te brengen.

 

Ons team

Het team van Vestigia haalt een belangrijk deel van zijn motivatie en commitment uit de eigen vakinhoudelijke betrokkenheid. Ieder van ons voelt zich daarnaast persoonlijk verantwoordelijk voor zijn eigen projecten en klanten. De beste reclame is te zorgen voor een tevreden klant. We zijn er echter ook van overtuigd dat het in het belang van onze klanten is dat wij vakinhoudelijk hoogstaand werk leveren, dat via best practices bijdraagt aan de kennisontwikkeling binnen de erfgoedsector zelf, en dat wij nieuwe kennis over het verleden op een creatieve en toegankelijke manier uitdragen zodat de huidige en toekomstige generatie(s) daaraan plezier kunnen beleven.

Verantwoord Ondernemen

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw project?

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw project?