Combinaties met andere werkvelden

Terecht willen opdrachtgevers in hun projecten zoveel mogelijk onderzoekswerkzaamheden combineren. Dat spaart bijvoorbeeld kosten, beperkt de overlast en er kan maximaal gebruik gemaakt worden van de uitgewisselde informatie. Waar dat kan werkt Vestigia natuurlijk graag samen met specialisten uit andere werkvelden. Zo weten we dat er soms winst te behalen valt door archeologisch vooronderzoek en explosieven onderzoek te combineren of boringen en proefsleuven te zetten samen met de bodemonderzoekers voor milieu. Ook kunnen de  bodemkundige gegevens die wij verzamelen in hetzelfde project gebruikt worden voor geotechnische analyses of voor het opsporen van obstakels of kabels en leidingen. Door uiteenlopende voorwaarden en kwaliteitseisen zijn er echter ook grenzen aan de combinatiemogelijkheden. Wij gaan graag met u op zoek naar de meest praktische oplossing.

Hieronder vindt u de diensten die wij kunnen bieden in combinatie met andere werkvelden:

  • Archeologisch onderzoek en Explosieven onderzoek
  • Archeologisch onderzoek en milieu hygiënisch bodemonderzoek
  • Archeologisch booronderzoek en geotechnisch onderzoek
  • Archeologisch geofysisch onderzoek en opsporing van obstakels en kabels en leidingen
Combinaties met andere werkvelden

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw project?

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw project?