Projectmanagement

De uitvoering van erfgoedprojecten en met name archeologisch onderzoek vindt vaak plaats binnen de kaders van een groot bouwplan of infrastructureel werk. Kostenefficiëntie, risicobeheersing en timing spelen daarbij een belangrijke rol. Al meer dan 20 jaar helpt Vestigia ontwikkelaars, bouwers en betrokken overheden bij het succesvol realiseren van de archeologische opgaven in de eigen projectomgeving. Dat kunnen we doen omdat we de meeste soorten bouw- en infraprojecten van binnenuit kennen, of het nu gaat om woningbouw, dijkversterking, een rijksweg of een nieuwe energiecentrale. In de loop van de tijd hebben wij werkprocessen en producten ontwikkeld – afgestemd op iedere fase van een project – die helpen de risico’s en kosten te beheersen en zakelijke kansen die het erfgoed wel degelijk kan bieden, te benutten. Natuurlijk kunnen wij het hele archeologische proces voor u ook van begin tot eind begeleiden, coördineren en indien gewenst ook in huis realiseren. Wij kennen de manier van werken in grote projecten en de raakvlakken met aanverwante disciplines binnen het omgevingsmanagement van binnenuit en kunnen u als opdrachtgever daarbij maximaal ontzorgen.

Diensten die wij kunnen bieden onder onze expertise Projectmanagement zijn onder andere:

 • Quickscans / risicoanalyses in de initiatieffase
 • Het opstellen van Projectplannen en scopedocumenten in de voorbereidingsfase
 • Het opstellen van Programma’s van eisen, Archeologische bestekken en Wetenschappelijke onderzoekskaders ten behoeve van inkoop en aanbesteding
 • In situ Beschermingsadvies gericht op inpassing en kostenbeheersing
 • (Europese) Aanbestedingstrajecten voor archeologische opgravingen
 • Toezicht en Directievoering tijdens de realisatie
 • Toetsing van rapportages, datamanagement en datacontrolle bij de oplevering
 • Projectcoördinatie en betrouwbare kostenraming gedurende alle projectfasen
 • Design & Construct van archeologische en cultuurhistorische opgaven in 1 hand
 • Publieksvoorlichting tijdens de realisatie
 • Blijvende herinneringen en verbeelding op locatie: Return on Investment

Om te zien hoe wij te werk gaan kunt u het volgende filmpje bekijken: Opgraving Kruisvaartkade

Projectmanagement

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw project?

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw project?