Erfgoedbeleid

Het ontwikkelen en onderhouden van erfgoedbeleid is een taak van Overheden. Vestigia heeft in de afgelopen jaren tientallen gemeenten, provincies en waterschappen geholpen bij het formuleren van het eigen beleid en het creëren van draagvlak en voorbereiden van de besluitvorming. Begonnen wordt vaak met het inventariseren en karakteriseren van het eigen erfgoed. Aan de hand daarvan is het vaak goed mogelijk aan te geven wat de kern is van de eigen omgevingskwaliteit en -identiteit.  Vervolgens kunnen op verantwoorde wijze prioriteiten worden gesteld, en de juiste keuzes worden gemaakt als het gaat om de omgang met het eigen erfgoed. Vestigia maakt voor alle betrokkenen in woord en beeld (kaarten) helder wat deze zijn en welke consequenties daaraan verbonden zijn. Daarna vertalen we deze in bijvoorbeeld begrijpelijke omgevingsvisies, erfgoednota’s, inzichtelijke erfgoedkaarten, monumenten-, of erfgoedverordeningen en planregels.

Veel gemeenten werken bij het verlenen van (omgevings-) vergunningen met eigen vergunningvoorwaarden, gekoppeld aan voorschriften in bestemmings- en of omgevingsplannen, of met lokale en regionale archeologische en cultuurhistorische onderzoekseisen of -agenda’s. Vestigia helpt graag bij het opstellen daarvan en het vertalen in bijvoorbeeld (Raamwerk)Programma’s van Eisen.

Onze adviseurs zij tevens thuis in de implementatie van het vastgestelde beleid. Wij kunnen iedere gewenste vorm van ondersteuning leveren bij het nemen van selectiebesluiten, de aanbesteding van opgravingen, het toezicht op de uitvoering, het toetsen van rapportages. Wij werken zowel via individuele opdrachten,  erfgoedzorg abonnementen, als tijdelijke detachering binnen uw organisatie.

Hulp bij erfgoedbeleid?

Wij bieden de volgende diensten en producten aan:

  • Beleidsnota’s & Erfgoedverordeningen, Archeologische onderzoeksagenda’s en Selectieadviezen
  • Archeologische en Cultuurhistorische Beleidskaarten
  • Programma van Eisen, onderzoeksrichtlijnen en specificaties
  • Cultuurhistorische en bouwhistorische verkenningen, opnamen en waarderingen
  • Second Opinion en Toetsing rapportages
  • Ruimtelijke onderbouwingen & beeldkwaliteitsplannen, welstandsnota’s
  • Raamovereenkomsten en detacheringen ten behoeve van Gemeentelijke of Provinciale Erfgoeddiensten

Klik op de onderstaande button om de folder over Erfgoedkaarten van Vestigia te bekijken

Vestigia Folder Erfgoedkaarten

Erfgoedbeleid

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw project?

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw project?