Over ons

Vestigia is in 2000 opgericht door de archeologen en partners Karen Waugh en Wilfried Hessing. Tot in 2019 hebben zij samen de koers uit gezet en het bedrijf uitgebouwd, ondersteund door een klein management team en betrokken vakspecialisten. De bedrijfsfilosofie rust vanaf het begin op twee pijlers: passie voor het verleden en meedenken met, voor en namens de klant. Intern staan een transparante bedrijfsvoering, meewerkend voormanschap, collegialiteit en eigen verantwoordelijkheid voorop. Voor de klant streven we naar een optimaal resultaat voor een redelijke prijs. We zijn daarbij kritisch naar ons eigen vakgebied en soms naar onze collega’s, zo nodig zelfs een tikje eigenwijs, en niet bang de discussie aan te gaan; zolang onze klanten en het erfgoed daarbij maar baat hebben en de een niet onder het ander hoeft te leiden. Door het vroegtijdig overlijden van Karen Waugh is de organisatie eind 2019 iets aangepast; Wilfried Hessing en Jeroen Flamman hebben de managementtaken onderling verdeeld. Onze filosofie is dezelfde gebleven.

Vestigia is in de afgelopen decennia uitgegroeid tot een van de toplabels op het gebied van erfgoeddiensten in ons land. Voor de bouw en gebiedsontwikkeling uit, maken wij de risico’s voor zowel het ondergronds, het bovengronds, als het onderwater erfgoed inzichtelijk, nemen eventuele belemmeringen weg, en bouwen knelpunten om tot kansen. Wij doen dit op basis van tijdige, vakkundige en objectieve analyses en maatregelen, liefst in een zo vroeg mogelijk stadium. Dat werkt het beste om de kosten beheersbaar te houden. Als erfgoedingenieurs zijn wij bovendien als geen ander in staat stakeholders bij elkaar te brengen door over de randen van de (opgravings)put heen te kijken. Waar er raakvlakken zijn met andere disciplines en integratie en samenwerking voordelen biedt, zullen we dat mogelijk maken. Wij hebben passie voor ons vak, maar hebben op de eerste plaats oog voor u als opdrachtgever. Zo komen we tot praktische en technisch uitvoerbare oplossingen die recht doen aan u als opdrachtgever, zo veel mogelijk andere betrokkenen, en het erfgoed zelf.

 

Over Vestigia

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw project?

Vraag een offerte aan. U krijgt altijd binnen 48 uur reactie.