Over ons

In 2000 archaeologists and partners Karen Waugh and Wilfried Hessing established Vestigia. Untill 2019 they set the course and grew the company, supported by a small management team and involved specialists. The corporate philosophy at Vestigia has always stemmed from two main principals: passion for the past and thinking along with, and for our clients. Internally the company stands for transparancy, cooperative formanship, collegiality and personal responsibility. For our clients we strive for the best possible results for a reasonable price. To achieve this we continue to think criticlly about our field and our collegues, when necessary a little stubborn, and not afraid of discussion; only when this is beneficiary for our clients and the heritage. When Karen Waugh passed unexpectedly in 2019, the organisation was adjusted; Wilfried Hessing and Jeroen Flamman divided the management tasks between them. Our philosphy remains unchanged.

Vestigia has grown to become one of the topsuppliers of heritage consultancy and services in the Netherlands. Our work aims to meet the specific planning proces requirements of our clients. providing strategic and tactical advice and ensuring a balance between the needs of business and heritage, whether below or above ground, or under water. As heritage-engineers we are able to bring together all stakeholders. Where there is an overlap with other disciplines and there is a clear benefit to integration and coöperation, we will facilitate this. We have passion for our field, but our clients come first. Together we achieve pratical and techinical solutions that suit our clients, any other involved parties, and of course the Heritage itself.

Vestigia is in 2000 opgericht door de archeologen en partners Karen Waugh en Wilfried Hessing. Tot in 2019 hebben zij samen de koers uit gezet en het bedrijf uitgebouwd, ondersteund door een klein management team en betrokken vakspecialisten. De bedrijfsfilosofie rust vanaf het begin op twee pijlers: passie voor het verleden en meedenken met, voor en namens de klant. Intern staan een transparante bedrijfsvoering, meewerkend voormanschap, collegialiteit en eigen verantwoordelijkheid voorop. Voor de klant streven we naar een optimaal resultaat voor een redelijke prijs. We zijn daarbij kritisch naar ons eigen vakgebied en soms naar onze collega’s, zo nodig zelfs een tikje eigenwijs, en niet bang de discussie aan te gaan; zolang onze klanten en het erfgoed daarbij maar baat hebben en de een niet onder het ander hoeft te leiden. Door het vroegtijdig overlijden van Karen Waugh is de organisatie eind 2019 iets aangepast; Wilfried Hessing en Jeroen Flamman hebben de managementtaken onderling verdeeld. Onze filosofie is dezelfde gebleven.

Vestigia is in de afgelopen decennia uitgegroeid tot een van de toplabels op het gebied van erfgoeddiensten in ons land. Voor de bouw en gebiedsontwikkeling uit, maken wij de risico’s voor zowel het ondergronds, het bovengronds, als het onderwater erfgoed inzichtelijk, nemen eventuele belemmeringen weg, en bouwen knelpunten om tot kansen. Wij doen dit op basis van tijdige, vakkundige en objectieve analyses en maatregelen, liefst in een zo vroeg mogelijk stadium. Dat werkt het beste om de kosten beheersbaar te houden. Als erfgoedingenieurs zijn wij bovendien als geen ander in staat stakeholders bij elkaar te brengen door over de randen van de (opgravings)put heen te kijken. Waar er raakvlakken zijn met andere disciplines en integratie en samenwerking voordelen biedt, zullen we dat mogelijk maken. Wij hebben passie voor ons vak, maar hebben op de eerste plaats oog voor u als opdrachtgever. Zo komen we tot praktische en technisch uitvoerbare oplossingen die recht doen aan u als opdrachtgever, zo veel mogelijk andere betrokkenen, en het erfgoed zelf.

 

About us

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw project?

Vraag een offerte aan. U krijgt altijd binnen 48 uur reactie.