Specialist Services

Over the years Vestigia has focussed on developing and maintaining a more in-depth specialist expertise in a range of fields. Contact us if you have any questions, or are looking for advice or guidance on any of the services below:

·       Georeferencing historical maps

·       Geodata and GIS services

·       Conflict Archaeology

·       The Archaeology of the Roman Limes

·       Experimental Archaeology

·       Late prehistoric pottery research

·       Heritage policy and regulations outside the Dutch borders

In de afgelopen jaren hebben we binnen Vestigia in een aantal bijzondere, kennisintensieve werkvelden specifieke ervaring opgedaan. Heeft u vragen over een van de onderstaande onderwerpen of bent u op zoek naar een persoon of organisatie die voor u werkzaamheden op een van deze terreinen kan verrichten, neem dan contact met ons op.

  • Georeferentie van historisch kaartmateriaal
  • Gis-applicaties en AHN-analyse
  • Big data analyse ten behoeve van onderzoek en beleid
  • Archeologie van de Romeinse Limes
  • Conflictarcheologie en archeologie van de Tweede wereldoorlog
  • Experimentele Archeologie
  • Aardewerkonderzoek
  • Erfgoed wet- en regelgeving buiten onze grenzen

 

Specialist Services

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw project?

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw project?