Karen E. Waugh Foundation

Ter nagedachtenis aan onze medeoprichter en directeur Dr. Karen Waugh is in 2020 vanuit Vestigia een charitatieve stichting (met ANBI status opgericht). Karen heeft als archeoloog onderzoek gedaan in Groot-Brittannie, Duitsland en Nederland. Als directeur van Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie en als bestuurslid van de European Association of Archaeologists (EAA) heeft zij zich met veel enthousiasme ingezet voor de internationale samenwerking onder archeologen en in het bijzonder het afbreken van schijnbare en praktische barrières, die de uitwisseling van archeologische kennis en ideeën in de weg staan. Vanuit haar achtergrond als vertaler en redacteur van talloze archeologische publicaties lag het publiceren en beter toegankelijk maken van de resultaten van grensoverschrijdend archeologisch onderzoek haar in het bijzonder na aan het hart. Als archeoloog heeft zij zich lang beziggehouden met de mechanismen van uitwisseling van goederen en ideeen over de grenzen van het Romeinse rijk in zowel Nederland, Duitsland als Engeland. Helaas heeft zij haar werk niet af kunnen maken. Om haar ambities voort te zetten en haar gedachtengoed te koesteren hebben haar familie en haar bedrijf besloten een stichting op te richten.

De Karen Elizabeth Waugh Stichting zet zich in om kennis en ervaring over het gedeelde verleden van de landen rond de Noordzee, en de materiele overblijfselen daarvan, te vergroten en onderling uit te wisselen.  KEW faciliteert alle vormen van archeologisch onderzoek op het land en onderwater, waarin  de culturele en historische verbindingen over de Noordzee een belangrijk onderdeel vormen.  Daarbij hoort nadrukkelijk ook het ondersteunen van jonge onderzoekers bij het verleggen van grenzen en het beter toegankelijk maken van onderzoeksresultaten door bestaande culturele, taalkundige  of politieke barrières af te breken. Wij doen dit onder meer door projecten  te ondersteunen, fondsen te werven voor de uitvoering daarvan, en die uitvoering waar nodig te coördineren.  De eventuele opbrengsten van onze projecten worden volledig ingezet om volgende projecten te financieren en nieuwe vormen van kennisuitwisseling in het werkgebied te  stimuleren.

Bezoek de website:

Karen E. Waugh Foundation

Karen E. Waugh Foundation

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw project?

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw project?