Onderzoek en publicatie

Wij leveren ook communicatie, onderzoek en publicatie

De meeste Erfgoedingenieurs  en Adviseurs van Vestigia zijn tegelijk ook vakspecialisten met een eigen expertiseveld. Vestigia wil graag zijn bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van het archeologisch, landschappelijk en cultuurhistorisch onderzoek. Naast onze eigen Vestigia rapportenreeks, verschijnen regelmatig eigen monografieën en vakartikelen van medewerkers van Vestigia. Ook verzorgt Vestigia eigen publicaties, al dan niet in samenwerking met de Karen E. Waugh foundation.

Of het nu gaat om toegepast onderzoek voor bijvoorbeeld beleidsdoeleinden, zuiver wetenschappelijk onderzoek in een nieuw of bestaand onderzoeksprogramma, of publicaties gericht op een breed publiek, Vestigia denkt graag mee. We werken daarbij graag samen met universitaire onderzoekers en gerenommeerde onderzoeksinstellingen. We onderscheiden ons daarbij als Vestigia door een zakelijke en  resultaatgerichte aanpak. Dus we leveren op tijd, volgens het vooraf afgesproken bedrag, en inhoudelijk verantwoord.

Dankzij onze native speakers en uitgebreide redactionele ervaring in woord en beeld, kunnen wij ook Engelstalige publicaties redigeren en vaktechnisch aanvullen en verbeteren.

Producten en diensten die wij kunnen leveren zijn onder andere:

  • Publicaties op het gebied van Onderzoek voor Erfgoedbeleid
  • Coördineren van grotere onderzoeksprogramma’s en (Europese) subsidietrajecten
  • Specifieke archeologische studies en publicaties met betrekking tot de Nederlandse archeologie
  • Publieksvoorlichting tijdens opgravingen, en blijvende herinneringen op locatie
  • Vertaaldiensten
  • Redactionele diensten

 

Onderzoek en publicatie

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw project?

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw project?