Kwalificaties

Kwaliteit

Professionaliteit, kennis van en enthousiasme voor ons vak zijn zonder twijfel de belangrijkste kernwaarden van Vestigia. Onze adviseurs beschikken allemaal over een academische opleiding in de archeologie, cultuurhistorie, aardwetenschappen of aanverwante vakgebieden.

Daarnaast hebben ze meerdere jaren praktijkervaring, zijn ze communicatief sterk en volledig op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in hun werkveld. Veel van onze adviseurs voldoen binnen de KNA aan de kwalificatie Senior KNA Archeoloog of Senior KNA prospector. Zij zijn dus geautoriseerd voor het opstellen van Programma’s van Eisen en Selectieadviezen en mogen optreden als leidinggevenden bij veldonderzoeken. Vestigia hanteert voor de interne kwaliteitsborging een eigen Kwaliteitsmanagementsysteem (KMS), gecombineerd met het Handboek Personeel en gekoppeld aan ons certificatieschema. Onze werkprotocollen en producten worden jaarlijks geaudit en geëvalueerd om te garanderen dat we voldoen aan alle geldende eisen en voorwaarden binnen de beroepsgroep (zie onder), die van onze opdrachtgevers.

Wij hanteren binnen ons werk:

  • de Gedragscode van de Vereniging van Ondernemers in de Archeologie (VOiA);
  • de Ethische Code van de Nederlandse Vereniging van Archeologen (NVvA);
  • de Code of Practice en de Principles of Conduct for archaeologists involved in contract archaeology van de European Association for Archaeologists (EAA).

Certificering

Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie is binnen de BRL 4000 Archeologie gecertificeerd voor de protocollen 4001 Programma van Eisen (land- en waterbodems), 4002 Bureauonderzoek (land- en waterbodems), 4003 Inventariserend veldonderzoek (landbodems, onderdelen Proefsleuven en Overig), 4004 Opgraven (landbodems), 4103 Inventariserend veldonderzoek (waterbodems, onderdelen Opwater en Onderwater verkennend- en waarderend- (duik)onderzoek) & 4107 (Archeologische begeleiding (waterbodems).

Wij voeren al onze werkzaamheden uit in overeenstemming met de vigerende versies van de Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie.

 

Kwalificaties

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw project?

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw project?