Opdrachtgever
Tiso BV Vlijmen
Situatie
Uitbreiding Bedrijfs locatie
Opdracht
Opgraving en documentatie
Verleende diensten
Opgraving
Uitwerking
Publicatie
Locatie
Vlijmen, gemeente Heusden
Periode
2019

Opgraving Kasteel Hongerenburcht Vlijmen, gemeente Heusden

Tussen maart en mei 2019 heeft Vestigia de restanten van een verdwenen kasteel in Vlijmen blootgelegd. Binnen gebied van ca. 6 ha. zijn in opdracht van het agrarisch veredelingsbedrijf Tiso BV alle aanwezige resten in kaart gebracht en alle bijbehorende vondsten geborgen.  Het onderzoek was noodzakelijk vanwege de geplande uitbreiding van de bedrijfsgebouwen. Het onderzoek heeft geresulteerd in een vrijwel complete plattegrond van de in oorsprong 13e of 14e eeuwse bakstenen woontoren en voorburcht en de ommuurde en omgrachtte hof. Een deel van de aangetroffen funderingen was nog in goede staat waardoor zowel de woontoren als het 16e eeuwse woonhuis goed te reconstrueren zijn. Zeer bijzonder was dat een deel van het opgaande werk bij de ontmanteling van het kasteel – waarschijnlijk ten tijde van de 80-jarige oorlog en het beleg van Den Bosch – in de grachten terecht is gekomen. Zo konden bijvoorbeeld de houten sponningen en luiken van enkele ramen in zijn geheel worden geborgen. Ook is veel van de huisraad van de bewoners in de gracht teruggevonden. In totaal zijn meer dan 4500 vondsten verzameld. Daaronder bevinden zich een aantal zeer bijzondere gebruiksvoorwerpen van glas, metaal en aardewerk. De uitwerking en publicatie van de aangetroffen resten vindt plaats in nauwe afstemming met lokale amateurarcheologen en de afdeling erfgoed van de gemeente Den Bosch en is voorzien voor 2021.