Opdrachtgever
Gemeente Maassluis
Situatie
Advisering van het Erfgoedbeleid aan de gemeente Maassluis
Opdracht
Advisering Erfgoedbeleid
Verleende diensten
Erfgoefbeleid
Toetsing van rapportages
Opstellen PvE's
Locatie
Gemeentelijk grondgebied Maassluis
Periode
2010-2020

Archeologische ondersteuning gemeente Maassluis

De gemeente Maassluis is een van de Nederlandse gemeenten die werkt met een raamovereenkomst met Vestigia voor de afname van reguliere ondersteuning voor specifieke archeologische vragen en diensten. Zo zorgt Vestigia voor het actueel houden van de archeologische beleidskaart en het archeologiebeleid in relatie tot de ruimtelijke ontwikkeling. In het kader daarvan ondersteunt Vestigia de beleidsmedewerkers, het projectbureau  en de toezichthouders bij vergunningen en handhaving bij het opstellen van vergunningvoorwaarden, het voorbereiden van selectiebesluiten, het opstellen van Programma’s van Eisen en het beoordelen van rapportages over uitgevoerde onderzoeken binnen de gemeente. Bij Vestigia is er een vaste contactpersoon voor Maassluis en om onpartijdig te blijven is Vestigia terughoudend bij het aangaan van archeologische opdrachten voor andere partijen binnen de gemeente.