Wrak van 17e-eeuws schip in het Markemeer nader onderzocht


Nederlandse en Britse archeologen hebben in de afgelopen twee weken een onderwater onderzoek uitgevoerd in het midden van het Markermeer tussen Lelystad en Hoorn. Op die plaats was bij een eerdere geofysische survey een houten wrak geïdentificeerd, dat op het eerste gezicht redelijk intact leek en van hoge ouderdom.

Het onderzoek is in opdracht van de Rijksdienst Cultureel voor het Erfgoed (RCE) uitgevoerd om bij te dragen aan een beter overzicht van het maritiem erfgoed in Nederlandse wateren. Een team van duikers van Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie , Baars-CIPRO en MSDS Marine hebben het scheepswrak voorzichtig (deels) blootgelegd en opgemeten. Daarbij is komen vast te staan dat het om een circa 12 m lang en ca. 4,5 m breed scheepje gaat, voorzien van een (strijkbare) mast. Het schip lijkt met haar voorsteven vast komen te zitten in de veenbodem. Dat voorsteven is dan ook zwaar beschadigd. De rest van het schip lijkt goed bewaard te zijn gebleven en ligt met ongeveer 45 graden slagzij op de Markermeerbodem. Op grond van de vorm, de grootte en de overnaadse bouw lijkt het schip meest op een punter, een scheepstype dat op en rond het IJsselmeer voor verschillende doeleinden werd gebruikt, als vrachtvaarder, beurtschip of vissersboot. Uit enkele stukken van het scheepshout kon een eerste datering worden verkregen van de bouwdatum van het schip. Op grond van de jaarringen ligt de kapdatum van het gebruikte hout in het eerste kwart van de 17e eeuw. Verder onderzoek van het hout kan nog een preciezere datum gaan opleveren.

In de komende dagen zal het onderzoek worden afgerond en wordt op basis van de resultaten bekeken wat er verder met het wrak dient te gebeuren.

               

Archeologische duikers gaan te water vanaf het werkschip Triton & Een boring van het zeebed rond de locatie van het wrak. Foto: Vestigia

 

Voor meer informatie:

Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie, Spoorstraat 5, 3811 MN Amersfoort

info@vestigia.nl

033-2779200