Opdrachtgever
Stichting Achterland
Verleende diensten
Sponsor prijzengeld
Bijdrage Archeologische locaties
Periode
2021

Laaglandse Poezie Prijs

Vestigia is één van de hoofdsponsoren van de Laaglandse Archeologie Prijs. De Laaglandse Archeologie Prijs bekroont het beste Nederlandstalige gedicht over archeologie en cultureel erfgoed. De wedstrijd, die in 2021 voor het eerst wordt gehouden, staat open voor zowel professionele dichters als amateurs in Nederland en Vlaanderen en heeft als doel meer mensen te enthousiasmeren voor poëzie én archeologie. De eerste prijs bestaat uit een bedrag van duizend euro. Aan de wedstrijd kan worden deelgenomen door inzending, vóór 1 juli 2021, van maximaal drie gedichten in de Nederlandse taal, geïnspireerd op een archeologisch thema. Daarna buigt de jury, onder leiding van voormalig Dichter des Vaderlands Tsead Bruinja, zich over de inzendingen. De feestelijke proclamatie en huldiging van de prijswinnaars vindt plaats in november 2021 op een bijzondere, met de archeologie verbonden locatie. Bij die gelegenheid wordt ook de wedstrijdbundel gepresenteerd waarin de twintig genomineerde en de drie winnende gedichten zijn opgenomen. Naast het sponseren van het prijzengeld heeft Vestigia ook een bijdrage geleverd aan de lijst met Archeologische locaties.

Je kunt je inzendingen sturen naar  distri@achterland.nl o.v.v. LAAP-2021.

Voor meer informatie en het wedstrijdreglement: Stichting Achterland