Mogelijk oudste dijkje van Nederland ontdekt in Vlaardingen


Het dijkje in de opgraving. Tussen de archeologen een stuk van de constructie met vlechtwerk, in de putwand is de bolling van de bovenkant van het aarden lichaam als een donkere band te zien.

Archeologen van Vestigia hebben op het voormalige sportterrein Vijfsluizen in Vlaardingen een  constructie van hout en aarde ontdekt, die mogelijk het oudste dijkje van Nederland is. Het gaat om een wal of dijkje uit de tweede eeuw voor Christus.

Voor zo ver we weten is in Nederland nog niet eerder een dergelijke constructie gevonden uit die periode. Op het voormalige sportterrein gaat projectontwikkelaar Heijmans de opdrachtgever tot het archeologisch onderzoek, woningen bouwen.

De constructie bestaat uit twee rijen van minstens vijfentwintig meter aan palen en vlechtwerk. Het langgerekte aardwerk was waarschijnlijk anderhalf tot twee meter breed en stak minstens één meter boven het toenmalige maaiveld uit. Wat de precieze functie ervan was, is nog niet helemaal duidelijk. Mogelijk diende het als dijkje en moest het opkomend water tegenhouden ter hoogte van een woonplaats. Jeroen Flamman van Vestigia verwacht dat het hele bouwwerk veel langer is geweest: “Maar we kunnen niet verder kijken dan het eigenlijk bouwterrein. Hoe het daar buiten zit, moeten we met een eventueel vervolgonderzoek bekijken.”

De aarden wal ligt nog niet helemaal bloot. “Het onderzoek gaat nog door en we gaan nog een stuk van het dijklichaam opgraven”, vertelt Flamman. “Buiten het bouwproject blijft de wal behouden in de bodem, maar binnen het bouwgebied gaat dat niet. Daar komt er zand overheen, worden heipalen geslagen en wordt riool aangelegd. Dat is niet te bewaren.”

Al eerder is geopperd dat er vermoedelijk ook dijken geweest moeten zijn om het achterland droog te houden. Tot op heden zijn ze echter nooit gevonden. In Vlaardingen is in 1996 al wel een dam in een kreek aangetroffen uit circa 175 voor Christus. De vondst van een eventueel dijkje uit mogelijk dezelfde periode zou daarmee passen in het beeld van de waterbouwkunde in die periode. Nader onderzoek moet duidelijk maken of het inderdaad om een dijkje gaat of dat het aardlichaam toch een andere functie had.

Zo heeft het dijkje er mogelijk uitgezien; fase 1 vlechtwerk opgevuld met klei, fase 2 een ophoging van ca 30 cm over de gehele wal en fase 3 alleen ophoging aan één zijde waarna er ook bomen op gaan groeien. Schets: Vestigia 2021

Naast de aarden wal is ook een boerderij uit de ijzertijd (200-100v Chr.) blootgelegd en onderzocht. In de afgelopen weken zijn op hetzelfde bouwterrein door Vestigia ook al een boerderij uit de Romeinse tijd (ca. 100 n. Chr.) en een deel van een erf uit de Late Middeleeuwen (ca. 1100 n. Chr.) blootgelegd. Blijkbaar was het gebied een aantrekkelijke plaats om te wonen.

Verdere persberichten over dit project: