Insitu behoud van ‘archeologie in de toekomst’


Onlangs hebben wij het project: ‘Insitu behoud van archeologie in de toekomst’ afgerond. Een interessant onderzoek in opdracht van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

Met grote regelmaat komt archeologisch monumentenonderzoek als een nieuwsflits voorbij, want bij opgravingen wordt altijd wel iets nieuws ontdekt. Maar archeologische monumentenzorg is veel meer dan alleen opgraven, wanneer een archeologische vindplaats wordt ontdekt in voorbereiding op bijvoorbeeld een bouwproject of landschappelijke herinrichting wordt eerst onderzocht of die in de bodem kan worden bewaard. Voor meer informatie over dit project lees ons factsheet hier.