Vestigia-projecten in het Grond, Weg en Waterbouw Magazine


In de januari 2022 editie van het Grond, Weg en Waterbouw Magazine staan twee artikelen over recente Vestigia projecten.

Het artikel over onze opgraving van de middeleeuwse sluis in het Gemaal Monnickendam is te vinden op pagina 30.

“De Nieuwendam, waarin gemaal Monnickendam wordt gebouwd, is omstreeks het jaar 1400 aangelegd. De dam is de afgelopen 600 jaar, opgehoogd en verbreed. Documentatie daarvan ontbreekt met uitzondering van de laatste 100 jaar. Om meer inzicht te krijgen in de opbouw van de dam doet Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie uit Amersfoort tijdens het uitgraven van de bouwkuip onderzoek naar de gelaagdheid van het grondlichaam. Dat heeft recent uitgemond in de fantastische archeologische vondst van een bijna complete houten sluis.”

Het tweede artikel te vinden op pagina 164 vertelt over hoe wij het cultuurhistorische erfgoed binnen het Dijktraject Gorinchem-Waardenburg in kaart brengen en proberen in te passen:

”Binnen het dijktraject Gorinchem-Waardenburg liggen diverse zichtbare en onzichtbare cultuurhistorische elementen. Denk aan Fort Vuren, de Dalemse sluis, Vesting Gorinchem en de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Hoe ga je daar zorgvuldig mee om en hoe kun je hier in het hele proces rekening mee houden? De erfgoedingenieurs van Vestigia BV hebben alles op een innovatieve en duurzame manier vroegtijdig in kaart gebracht.”

Voor het gehele magazine klik op de onderstaande link:

NR 01 2022 Grond, weg en waterbouw Magazine