Vestigia is weer gecertificeerd!


Op 15 april 2021 ontvingen wij van KIWA ons certificaat!

Voor de aankomende 4 jaar zijn wij gecertificeerd voor de volgende protocollen:

• Protocol 4001: Programma van eisen PvE
• Protocol 4002: Bureauonderzoek
• Protocol 4003: Inventariserend veldonderzoek (landbodems)
o onderdeel proefsleuven
o onderdeel overig
• Protocol 4004: Opgraven (landbodems)
• Protocol 4103: Inventariserend Veldonderzoek IVO-O (waterbodems)
o onderdeel Opwater
• Protocol 4107: Archeologisch begeleiding (waterbodems)