Verhalen van Vestigia – oktober


De blaadjes verkleuren, het wordt wat kouder. We kunnen nu echt gaan genieten van de herfst, al is opgraven in de regen stiekem gewoon ellendig, hoe leuk en interessant de sporen en structuren ook zijn.

Verhalen van Vestigia - oktober- ellendig graven in de regen

Uitgelicht:

Op 3 oktober hadden wij een bedrijfsuitje. Even een dag niet op kantoor of in het veld, maar in de bossen van Garderen bij een oude schaapskooi om daar met zijn allen samen te zijn. De dag had een drietal activiteiten, namelijk een introductie in wildplukken uit de natuur, een stuk fietsen naar een biologische schapenboerderij met een rondleiding aldaar en ter afsluiting samen buiten koken en eten.

Verhalen van Vestigia - oktober- bedrijfsuitjeBij de schaapskooi Boeschoten werden we warm ontvangen met een kop koffie of thee en een lekkere muffin erbij, namens Fuori Buitengewoon Eventbureau. Na een introductie op de dag, ging de helft van ons eerst wildplukken en de andere helft zou eerst gaan fietsen op tandems. De tandems waren voor de meeste van ons nieuw wat voor nogal wat hilariteit bij de eerste bochtjes zorgde. Voor mensen die ook niet eerder op een tandem hebben gezeten. Het voelt en ziet er wel uit als een fiets, maar het heeft een draaicirkel van een vrachtwagen.

Op de tandems fietsten we in ongeveer 20 minuten, gelukkig beide groepen een stukje in de regen, naar de Ouwendorperhoeve. Een biologische schapenboerderij. Nelleke vertelde ons met veel enthousiasme over haar levend erfgoed: Friese melkschaap, Bonte Bentheimers (varkens) en Lakenvelder runderen. In een klein winkeltje op het terrein verkoopt ze ook producten van deze prachtige dieren. We konden genieten van heerlijke schapenkaas en yoghurt. Voor het tweede deel van de dag kreeg iedere groep nog cruciale ingrediënten mee van uit de boerderij.

De introductie in het wildplukken werd verzorgd door Mirjam Scholten van Kruidenkunst. Zij nam ons mee in de wondere wereld van de veldkers (lekker voor in salades), knopkruid (voor in de soep) en veel aanwezig rondom de schaapskooi look zonder look (de wortel is een beetje mierikswortel en het blad is ui achtig). Tip van de dag: Als je iets in de supermarkt koopt met een wortel, zoals prei bijvoorbeeld, zet dit vooral direct in water. Dan blijft het langer vers. En gebruik Robertskruid (dat groeit echt bijna overal, zie foto) om een wondje te stelpen.

Verhalen van Vestigia - oktober- bedrijfsuitje

 

Het tweede gedeelte bestond uit een kookworkshop, waarbij ca. 10 gerechten zijn gemaakt. Daarbij zaten vlees-, vis-, kip- en vegetarische recepten. De recepten waren goed te volgen, vooral de regels over het pakken van een glas rode wijn en samen met je mengsel even lekker stevig worden.

Verhalen van Vestigia - oktober- bedrijfsuitjeHet was een heerlijke dag met gezellige mensen en lekker eten. We hebben genoten om elkaar even buiten kantoor, veld of lab even te spreken en te zien.

Projecten:

Veldhoven:

De maand oktober stond nog in het teken van veldwerk in Veldhoven. Naast de al eerder opgegraven fantastische middeleeuwse structuren en waterputten, komen in deze fase van het onderzoek ook Nieuwe tijdse bewoningssporen naar boven, waaronder deze plaggenwandwaterput met wagenwielfundering. Vanwege de uitstekende conservering van de sporen van de aangetroffen structuren, die vaak een diepte van ca. 80 cm tot 100 cm hebben, is het werk vergemakkelijkt met een minigraver, in dit geval behendig gebruikt door Morrisson.

Verhalen van Vestigia - oktober- minigraver en harde werkers

 

Ook mooi om te vermelden dat we weer een aantal projecten hebben opgeleverd, afgerond en gedeponeerd:

Linschoten – Park Rapijnen

Dit onderzoek is bij ons begonnen als een bureauonderzoek. Binnen het plangebied is sprake van de Linschoten-gordel waarlangs bewoning kan voorkomen vanaf de Late IJzertijd. Vanaf de Volle Middeleeuwen wordt het gebied ontgonnen en steeds meer bewoonbaar, al dan niet op terpen zoals de kerk. Op de historische kaarten zijn twee bebouwde erven te zien. Delen van het plangebied waren reeds onderzocht d.m.v. booronderzoeken en deels vrijgegeven. Het advies betrof door de verwachting, de reeds onderzochte delen en globale aanduiding van de werkzaamheden een lappendeken aan verschillende vervolgen of vrijgaven (afb).

 

Na goedkeuring van het bureauonderzoek kregen wij de opdracht om het vervolgonderzoek uit te voeren in de zones 1, 3 en 5. Deels een verkennend en deels een karterend onderzoek. Hierbij zijn inderdaad de afzettingen van de Linschoten-gordel, maar verder geen archeologisch lagen of indicatoren aangetroffen.

Het PvE voor het proefsleuvenonderzoek naar de historische terreinen is inmiddels geschreven. Dus dit project krijgt mogelijk nog een vervolg. Voor nu zijn de rapporten van het bureau- en booronderzoek beschikbaar in Archis en DANS Data Station Archaeology (BO&IVO-O).

Verhalen van Vestigia - oktober- Advieskaart Rapijnen

Linthorsterstraat – Stokkum

Vorig jaar augustus is door ons een opgraving uitgevoerd als laatste stadium van archeologisch onderzoek ten behoeve van nieuwbouw. In het vooronderzoek (2015) is gebleken dat het plangebied gelegen is op de overgang tussen een terrasvlakte en een terrasrug, waarbij sporen aangetroffen waren met een datering tussen de Late Bronstijd en IJzertijd. Nadat de locatie van de bouwkuip definitief is vastgesteld is deze kuip door middel van een Definitieve Opgraving onderzocht. In totaal zijn in het opgegraven deel (200 m2) nog 7 sporen waargenomen en gedocumenteerd. Helaas kon ook in combinatie met de proefsleuven geen gebouw plattegrond achterhaald worden. In de aangetroffen sporen is aardewerk gevonden dat niet nauwkeurig te dateren was dan Laat Neolithicum tot en met de Romeinse tijd door de slechte conservering.

 

Ander nieuws:

·      Florens van Puijenbroek heeft een nieuwe stap in zijn carrière gemaakt. Wij bedanken hem voor zijn inzet en gezelligheid de afgelopen jaren bij Vestigia. Florens, veel plezier en succes.

·         En dan blijkt ons kantoor gewoon in de Beste Europese stad van het jaar te staan. Wil je ook in de beste stad van Europa werken, kijk vooral op onze website voor de meest recente vacatures.