Verhalen van Vestigia – November / December


Allereerst wensen wij alle onze klanten, contacten en collegae hele fijne feestdagen! We hopen dat u allen liefdevolle dagen tegemoet gaat. We sluiten het jaar af met een paar mooie projecten en presentaties.

Uitgelicht

In Lelystad hebben we een succesvolle inloopbijeenkomst georganiseerd. Het doel van de bijeenkomst was om de inwoners van Lelystad de mogelijkheid te geven om hun mening en belangen ten aanzien van hun cultureel erfgoed te benoemen en aan te geven. Dit was een onderdeel van het participatietraject dat wordt geïmplementeerd bij het opstellen van een nieuw Erfgoedbeleid voor de gemeente Lelystad. Binnen deze ontwikkeling ondersteunen wij de gemeente door een nieuwe archeologische verwachtings- en beleidskaart op te stellen die aansluit bij de Omgevingswet. Ook al het bovengronds erfgoed wordt in kaart gebracht. Daarnaast wordt een begin gemaakt met de inventarisatie van het levend erfgoed. De lokale pers was aanwezig en heeft daar een artikel over geschreven. Helaas bevindt deze zich achter een betaalmuur.

Bron: Freddy Schinkel

De wethouder opende de bijeenkomst. Daarnaast is vanuit de een stakeholders groep Jerry Huisman bereidt gevonden om het verhaal van Lelystad te vertellen en de manieren waarop met het verhaal en erfgoed in beleid om te gaan aan de hand van een archeologisch voorbeeld.

Het verhaal prikkelde de aanwezigen voldoende om daarna hun meningen en overwegingen met ons te delen. Hiervoor hebben we een zevental panelen gemaakt. Het idee daarbij was dat de aanwezigen langs deze panelen konden lopen, met ons in discussie konden of ons konden bevragen, maar vooral hun idee, ingeving, mening op een post-it konden schrijven en op een paneel konden plakken. Er is veelvuldig geplakt, gepraat en gelukkig ook gelachen.

Aansluitend mochten de aanwezigen op kosten van de gemeente als bedankje het museum Batavialand bezoeken en geïnteresseerden konden een rondleiding krijgen op de Bataviawerf behorend bij het museum.

 

 

 

Reuvensdagen

Tijdens de Reuvensdagen 16 en 17 november in Hoorn hebben we bij onze stand weer veel collegae, oude bekenden of nieuwe vrienden gesproken.We zijn er allemaal geïnspireerd weer vandaan gekomen door de sessies die we hebben bijgewoond over bijvoorbeeld Kiezen met Kennis, ons Slavernij verleden, de steentijd-sessies of de verhalen over de Waddenzee. Hopelijk hebben wij ook bijgedragen aan de verbeelding voor onze collegae met onze lezingen op de Reuvensdagen.

Op de donderdag is Jeroen Flamman aan het woord geweest over de houten sluisconstructie in de Nieuwendam bij Monnickendam. Bij de aanleg van een nieuwe gemaal door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier werden de resten van een ruim 30 meter lange houten sluisconstructie uit de 16de eeuw aangetroffen. Speciaal voor dit onderzoek is een onderzoeksteam opgezet met daarbij ook deskundigen op het gebied van hout- en sluizenbouw, scheepvaart en historisch onderzoek. Naast inzicht in de aanleiding tot de sluisbouw en de bouw zelf, het gebruik en het afbreken van de sluisconstructie, levert het onderzoek ook informatie op over de herkomst en de (voor)bewerking van het hout. Tijdens de lezing presenteerde Jeroen de eerste resultaten van de uitwerking die nu in volle gang is. In een volgende VvV nemen wij u dieper mee het project in.

 

 

Op de vrijdag is Alette van den Hazelkamp in gesprek gegaan met Maura Niessen (Omgevingsmanager binnen de Graaf Reinald Alliantie) over de dijkversterking tussen Gorinchem en Waardenburg en de effecten hiervan op het UNESCO-werelderfgoed Nieuwe Hollandse Waterlinie. De conclusie van deze presentatie was dat als je tijdig de archeologische en cultuurhistorische waarden binnen je plangebied inventariseert, je er ook rekening mee kan houden bij het ontwerpen van de dijkversterking. Maar ook het weer zichtbaar maken en beleefbaar maken van het erfgoed zoals dat middels de Erfgoeddeal bij Fort Vuren gaat plaatsvinden, is een kans die uit deze inventarisatie voorkomt.

Projecten deze maand:

Deze maand hebben we bij Fort Vuren een Rijksmonument ingemeten en gedocumenteerd. In het kader van de dijkversterking Gorinchem – Waardenburg is een aantal meekoppelkansen ter bevordering van het cultureel erfgoed langs de dijk geformuleerd. Het voormalige gemaal ten oosten van het fortcomplex is daar een onderdeel van en zal bovengronds worden gememoreerd. Het uiterlijk van deze verbeelding voor het publiek wordt nog uitgewerkt. Ten behoeve hiervan zijn de funderingen van het gemaal blootgelegd en volledig gedocumenteerd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op het Romeinensymposium aan de VU heeft Wilfried Hessing de eerste resultaten van de archeologische onderzoeken aan het Goudse Rijpad in Alphen aan den Rijn en Westvaartpark in Hazerswoude gepresenteerd. Beide locaties zijn gelegen in de Limeszone en hebben resultaten opgeleverd over de loop van de Limesweg. Westvaartpark heeft fantastische vondsten, veel hout en ook een Romeinse Mijlpaal opgeleverd. Goudse Rijpad draagt vooral bij aan de kennis van het landschap en de ligging van de Limesweg. In beide gevallen betreft het opgravingen die zijn uitgevoerd nadat het terrein eigenlijk al vrijgegeven was voor de werkzaamheden. De discussie naderhand ging dan ook vooral over de vraag of het werelderfgoed van de Lower Rhine Limes vogelvrij is?

Ander nieuws:

·         Op 3 november is onze Willem getrouwd met zijn Melinda. Ze zagen er prachtig uit op hun speciale dag. We wensen hen een fantastisch huwelijk!

·         Ook dit jaar stelde Wilfried zijn huis ter beschikking voor de kerstborrel. We hebben allen erg genoten van lekkere hapjes (voornamelijk verzorgd door Hermine en Saskia, waarvoor dank!), drankjes en elkaars aanwezigheid. Naast onze kerstpakketten stond er ook nog een grabbelton met spelletjes klaar. Uw schrijfster gaat aan de slag met ‘geven en nemen’ thuis 😊.

·         Tussen kerst en het einde van het jaar is het kantoor slechts minimaal bezet. Wij voorzien u graag weer van advies vanaf 2 januari 2024.

·         Goed voornemen voor het nieuwe jaar: Kom werken bij Vestigia!