Romeinse kanaal van Corbulo onderzocht in Leidschendam


Archeologen van Vestigia documenteren de doorsnede door het Romeinse kanaal. Foto: Vestigia 2022.

 

Archeologen van onderzoeksbureau Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie hebben in de afgelopen week een opgraving  uitgevoerd tussen de Vliet en de Veursestraatweg in Leidschendam. Het vermoeden bestond dat op de nieuwbouwlocatie nog resten van het Romeinse kanaal van Corbulo nog in de ondergrond aanwezig waren. Dat vermoeden is ook bevestigd.

Het kanaal is in opdracht van Romeinse veldheer Gnaeus Domitius Corbulo ergens tussen 48 en 51 na Christus gegraven, volgens de Romeinse geschiedschrijver Tacitus om de Rijn en de Maas met elkaar te verbinden en zo een veilige binnenlandse vaarroute te maken. In de afgelopen decennia zijn tussen Leiden en Rijswijk, parallel aan de huidige Vliet verschillende stukken van het kanaal opgegraven. Daardoor weten we steeds meer over de afmetingen, de constructie, het onderhoud en de gebruiksduur van dit oudste historisch beschreven en archeologisch aangetoonde infrastructurele werk in ons land.

Het opgegraven stuk van de watergang is ongeveer 14 m breed geweest en oorspronkelijk meer dan 2,5 m diep en uitgegraven in het veen aan de flank van de achterste strandwal. Er zijn aanwijzingen dat het kanaal in twee fasen is aangelegd of dat het tussentijds nog een keer is verbreed of opnieuw uitgegraven. Aan de zuidzijde, de kant waar nu de Vliet loopt, was de insteek verstevigd door middel van een dubbele rij verticale aangepunte houten palen, waartussen vlechtwerk was aangebracht. De andere oeverzijde was niet verstevigd. Resten van een weg of jaagpad op een, of beide, oever(s) zijn niet meer teruggevonden.

In de kleiige opvulling zijn een klein aantal Romeinse vondsten gedaan, die de datering rond het midden van de 1e eeuw na Chr. bevestigen. Een opvallende vondst was het zo goed als complete skelet van een paard, dat nabij de zuidoever in klei lijkt te zijn komen vast te zitten en verdronken. De resten zullen nog verder onderzocht worden.

Het veldonderzoek is inmiddels afgesloten en de onderzoeksputten zijn dichtgemaakt en afgedekt. De resultaten zullen door Vestigia verder worden geanalyseerd en beschreven in een onderzoeksrapport.

 

Aangepunte eikenhouten paal uit de zuidelijke beschoeiing van het Romeinse kanaal. Foto: Vestigia 2022.

 

Hals van een Romeinse Amfoor op de bodem van het kanaal. Foto: Vestigia 2022.

 

Voor meer informatie:

Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie, Spoorstraat 5, 3811 MN Amersfoort

info@vestigia.nl

033-2779200