Opdrachtgever
Hoogheemraadschap van Delfland
Situatie
Aanleg Calamiteitenberging Woudse polder
Opdracht
Coördinatie opzetten zelfstandig programma voor publieksvoorlichting en recreatieve ontsluiting Woudse polder
Verleende diensten
Projectmanagement
Locatie
Woudse polder, gemeente Midden-Delfland
Periode
2007-2009

Woudse polder

Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft in het kader van het project ABC-Delfland een calamiteitenberging aangelegd in de Woudse polder, gemeente Midden-Delfland. Hiertoe is met de gemeente een startovereenkomst gesloten, waarin is overeengekomen dat Delfland participeert en investeert in de recreatieve ontsluiting van Midden-Delfland. Onderdeel hiervan is de ontwikkeling van een programma voor publieksvoorlichting, educatie en recreatie, om zo de polder met zijn kenmerkende landschap en natuur, cultuurhistorie en ook zijn functionele inrichting, door middel van een actief en passief aanbod onder de aandacht te brengen van het publiek.

Hiertoe heeft Vestigia het ontwerp en de realisatie van een route door de Woudse polder aangestuurd. In het voortraject zijn samen met een klankbordgroep van diverse belanghebbenden met specifieke kennis over de Woudse polder zes thema’s geformuleerd die het verdienden onder de aandacht van de recreant te worden gebracht:

  1. inrichting van het landschap vroeger en nu;
  2. stijgende en dalende waterpeilen en daarmee samenhangende veengroei en inklink;
  3. waterbeheer in de polder;
  4. de bewoningsgeschiedenis;
  5. kenmerkende flora en fauna;
  6. verandering in landschapsgebruik en perceptie.

Deze thema’s zijn vertaald in zes themalocaties. De locaties staan door fiets- en wandelpaden met elkaar in verbinding. Een wegwijzer in de vorm van een voor de polder kenmerkende Bosman watermolen vormt het centrale punt van de route.

Voorop stond dat de themalocaties in harmonie met elkaar en met het landschap moesten worden vormgegeven om de schoonheid van de omgeving geen geweld aan te doen. Door de locaties worden recreanten aangemoedigd anders en beter naar de omgeving te kijken en wordt het unieke karakter van de Woudse polder in al haar facetten onder de aandacht gebracht.