Opdrachtgever
WMD Water
Situatie
De uitbreiding van het pompstation Alting te Beilen
Opdracht
Opstellen PvE
Proefsleuvenonderzoek
Opgraven
Verleende diensten
Programma van Eisen
Veldonderzoek
Uitwerking
Publicatie
Locatie
Beilen, Midden-Drenthe
Periode
2020

Proefsleuvenonderzoek en Opgraving wegens uitbreiding waterpompstation Alting

Begin september en begin oktober 2020 heeft Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie een Inventariserend veldonderzoek middels proefsleuven en een Opgraving uitgevoerd binnen het plangebied voor de uitbreiding van het Pompstation Alting te Beilen. De opgraving is in opdracht van WMD Water, een drinkwaterleverancier in de provincie Drenthe. Pompstation Alting te Beilen is een van de locaties waar WMD met waterproductiebedrijven grondwater uit de Drentse grond haalt.

Na het afstemmen van het Programma van Eisen is eerst een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd binnen de delen waar een hoge archeologische verwachting was en WMD diverse leidingen in de grond zou gaan aanbrengen. De opgraving betreft de uitbreiding van de tijdens het vooronderzoek aangelegde werkputten. Tijdens het vooronderzoek waren meerdere vondsten en sporen aangetroffen; een waterput, twee greppels en diverse (paal)kuilen.

Op twee locaties zijn de oorspronkelijke proefsleuven met een kleinschalige opgraving uitgebreid. Hierbij is nog een tweede waterput blootgelegd, die direct naast de reeds uit het vooronderzoek bekende waterput is gelegen. Waarschijnlijk dateren de twee waterputten en een greppel die ook in deze proefsleuf gevonden is uit de Middeleeuwen. Tijdens het uitbreiden van een andere proefsleuf is er een greppel gevonden die in het vooronderzoek ook in drie andere proefsleuven is gevonden. Deze greppel zal vermoedelijk een perceelsgrens zijn geweest.

Tijdens de opgraving zijn er meerdere vondsten aangetroffen. Het betreft voornamelijk kleine fragmenten aardewerk. Daarnaast zijn ook enkele fragmenten (vuur)steen aangetroffen. Het aardewerk is erg gefragmenteerd. De eerste indicatie is dat het aardewerk uit de vroege / volle middeleeuwen tot Nieuwe tijd kan worden gedateerd. Het vuursteen en natuursteen lijkt voornamelijk van natuurlijke oorsprong te zijn.

Op grond van de spaarzame vondsten en sporen is de eerste conclusie dat er sprake is van een vindplaats uit de vroege/volle middeleeuwen. Het lijkt er voorlopig op dat na de bewoning en het in gebruik zijn van de waterputten, er actiever water door het beekdal is gaan stromen. Dit blijkt onder andere uit de verspoelde fragmenten aardewerk in de sporen van het beekdal. Zo zie je maar dat na een aantal decennia de relatie tussen mens en land niet veranderd is. Het gebied wordt nog steeds voor dezelfde reden gebruikt, in dit geval waterwinning.