Opdrachtgever
Gemeente 's-Hertogenbosch, afdeleing SO
BAM
Situatie
Aanleg parkeergarage Vonk & Vlam terrein
Opdracht
Proces-projectmanagement
Verleende diensten
Coördinatie
Directievoering
Afstemming tussen civiel en archeologie
Locatie
Gemeente 's-Hertogenbosch
Periode
2012-2015

Parkeergarage Vonk en Vlam

De gemeente ’s‑Hertogenbosch heeft op het voormalige parkeerterrein Vonk & Vlam aan de Hekellaan een nieuwe parkeergarage gerealiseerd. Het ontwerp van de nieuwe parkeergarage is uitgegaan van een integratie van de bestaande stadsmuur, bastion Baselaar en de gedempte stadsgracht.

Aangezien vooronderzoek in beperkte mate kom worden uitgevoerd is door de gemeente in haar vergunning aangegeven waar het archeologisch onderzoek tijdens de bouw aan moest voldoen. Voorafgaand aan de bouw diende proefsleuven langs en haaks op de stads- en bastionmuren te worden gegraven om de bouw van de muur en de fasering van het aanbrengen van de grondwallen te onderzoeken. Voor de toegang van de parkeergarage werd een ontsluiting ónder de bastionmuur door aangelegd, zodat ook de fundering van deze muren in het zicht kwam. Voor de voetgangersuitgang werd een gat dóór de stadsmuur gehakt. Dit leverde nieuw inzicht op over het binnenwerk van de muur en de verankering van de 17e eeuwse muur aan de 14e eeuwse voorganger. Tegelijkertijd met de bouw van de parkeergarage is ook de restauratie van de 14e en 17e-eeuwse stadsmuur uitgevoerd en een nieuwe toegang aangelegd door de Casinotuin naar de binnenstad.

Voor de coördinatie van het archeologisch onderzoek met alle betrokken partijen is door de gemeente Vestigia ingehuurd. Bouwbedrijf Heijmans was verantwoordelijk voor de bouw van de parkeergarage, de afdeling SO/BAM van de gemeente was bevoegd gezag en archeologisch bedrijf BAAC zorgde voor de uitvoering van het archeologisch veldwerk. Vanwege de complexe uitvoering en de hoge veiligheidseisen was een nagenoeg dagelijkse afstemming van de werkzaamheden van belang. Ook de inpassing van het archeologisch werk in de LEAN-planning van Heijmans, het begrip bij de civiele aannemer hoe het onderzoek moest worden uitgevoerd en de snelle besluitvorming rond het uit te voeren onderzoek door bevoegd gezag werd daarbij in goede banen geleid.

Het onderzoek resulteerde in vele nieuwe inzichten over de stads- en bastionmuur en de grondwallen, hetgeen ook tot uiting is gekomen in de door Vestigia verzorgde persberichten en tijdelijke tentoonstelling rond het project.