Opdrachtgever
Provincie Flevoland
Situatie
Realisatie van waterpartijen als onderdeel van de Natuurboulevard
Opdracht
Archeologisch onderzoek
Verleende diensten
Bureauonderzoek
Archeologische begeleiding
Opgraving
Locatie
Kotterbos, gemeente Lelystad
Periode
2008-2014

Natuurboulevard Kotterbos

Tussen 2012 en 2014 heeft de provincie Flevoland in samenwerking met Staatsbosbeheer in het Kotterbos tal van werkzaamheden uitgevoerd, waaronder de realisatie van een Natuurboulevard. Het Kotterbos ligt in de gemeente Lelystad tegen de grens met de gemeente Almere. Het bos maakt onderdeel uit van de multifunctionele ecologische verbindingszone tussen de Oostvaardersplassen en het Horsterwold.

Vanaf de voorbereidingen in 2008 is Vestigia betrokken bij de planrealisatie en de uitvoering van de grondwerkzaamheden voor de ecologische verbindingszone. In het Kotterbos heeft dit uiteindelijk geleid tot een archeologische begeleiding van aan te leggen waterpartijen in een ca. 22 ha groot deel van het plangebied dat in zijn totaliteit 400 ha beslaat.

In tegenstelling tot het opgraven van een vooraf bekende of nieuw ontdekte archeologische vindplaats, behoren archeologische begeleidingen van uitgestrekte grondwerkzaamheden voor de betrokken archeologen niet tot de meest uitdagende onderdelen van het dagelijkse werk: het werk is eentonig, de terreinomstandigheden en waarnemingsmogelijkheden zijn vaak slecht en de kans dat er daadwerkelijk iets bijzonders gevonden gaat worden is – zeker als er al vooronderzoek heeft plaatsgevonden – niet zo groot. Als er echter een weloverwogen besluit is genomen om het instrument van de begeleiding in te zetten, is het toch zaak om alert te blijven. De begeleiding van Kotterbos is een voorbeeld waarbij die alertheid van de betrokken veldarcheologen en fysisch geografen een uitzonderlijke vondst opleverde, die anders gemakkelijk over het hoofd was gezien.

Op drie locaties werden tientallen boomstammen met kap- en bewerkingssporen gevonden. 14C-dateringen van de boomstammen wezen uit dat de bomen in de Romeinse tijd gekapt zijn. Sommige stukken hout vertoonden inkepingen aangebracht met een ijzeren bijl of dissel, die wijzen op het gebruik van de stammen en palen in of voor een (onbekende) constructie. Het is de eerste keer dat in Flevoland archeologische aanwijzingen zijn verkregen voor activiteiten uit de Romeinse tijd.