Opdrachtgever
Rijkswaterstaat
RHDHV
Situatie
Realisatie natuureilanden in het Markermeer
Opdracht
Procesmanagement archeologie
Verleende diensten
Advies, waaronder aanbestedingsadvies
Bureauonderzoek
Programma's van Eisen
Directievoering
Locatie
Markermeer
Periode
2013-2020

Marker Wadden

De Vereniging Natuurmonumenten heeft de ambitie om een natuureiland, de Marker Wadden, te realiseren in het Markermeer. De eerste fase van de realisatie van de Marker Wadden heeft als doel een belangrijke bijdrage te leveren aan het herstel en de verdere verbetering van het ecosysteem in het Markermeer. Het plan is om dit te realiseren door een combinatie van maatregelen gericht op de vermindering van de ophoping van slib op de bodem van het Markermeer, het vergroten van de biodiversiteit en het ontwikkelen van overgangszones tussen water en land.

In de voorbereidende fase heeft Vestigia in opdracht van RHDHV en Rijkswaterstaat diverse werkzaamheden uitgevoerd. De kans bestond dat zich in de waterbodem van het Markermeer scheepswrakken bevonden die bij de ontwikkelingen in het geding komen. Daarom is opdracht gegeven voor een Inventariserend Veldonderzoek Opwater met behulp van side scan sonar. Dit onderzoek is gecombineerd met een onderzoek naar NGE met behulp van magnetometer. Vestigia heeft voor dit onderzoek een Programma van Eisen opgesteld, de opdrachtgever ondersteund bij de aanbesteding van het onderzoek en de directievoering gedaan. Daarnaast bestond de kans op de aanwezigheid van prehistorische vindplaatsen en een afgedekt prehistorisch landschap onder de waterbodem. Vestigia heeft daarom een uitgebreide bureaustudie uitgevoerd naar het paleolandschap binnen het plangebied Marker Wadden.

Op basis van de resultaten van deze onderzoeken heeft Vestigia in het kader van de aanbesteding van het ontwerp en de realisatie van Marker Wadden (Design and Construct) een Programma van Eisen opgesteld voor het vervolgonderzoek dat de aannemer uit moet laten voeren ten aanzien van geïdentificeerde wraklocaties en het afgedekte prehistorisch landschap.

Daarnaast staat Vestigia Rijkswaterstaat bij als adviseur tijdens de realisatie van het project.