Opdrachtgever
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, afdeling Maritieme Archeologie
Opdracht
Conservering kwetsbaar vondstmateriaal

Vestigia heeft van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed afdeling Maritieme Archeologie enkele opdrachten gekregen voor de conservering van vergankelijke objecten uit recent onderzochte scheepswrakken. Het gaat daarbij om de wrakken BZN10 en BZN 15 uit het Scheurrak en TS83 uit de Waddenzee. Het zijn enkele leren schoenen (zie foto’s), een glazen flessenhals met loden dop en een houten puntbeschermer (soort messchede) met loden dop. Deze vondsten zijn in het laboratorium van Vestigia behandeld en gestabiliseerd en inmiddels weer geretourneerd aan de RCE voor de verdere analyse en publicatie.

Fragmenten van een leren schoen, voor conservering (Foto: Vestigia 2023).

 

Fragmenten van dezelfde leren schoen, na conservering (Foto: Vestigia 2023).