Lopende Projecten

Op het toegevoegde kaartje is te zien waar Vestigia op dit moment onderzoek heeft lopen.

Deze kaart wordt maandelijks bijgewerkt zodat nieuwe en afgeronde projecten kunnen worden toegevoegd.

Zoals duidelijk te zien is werken wij door heel Nederland!