Opdrachtgever
Delfstoffen Combinatie Maasdal (DCM)
Situatie
Centrale Verwerkingsinstallatie (CVI)
Opdracht
Opgraving
Verleende diensten
Opgraving en documentatie
Uitwerking
Publicatie
Locatie
Grubbenvorst, Horst aan de Maas
Periode
September 2019 - heden

Delfstoffen Combinatie Maasdal (DCM) heeft het initiatief genomen om de verwerking van delfstoffen die zullen worden gewonnen op diverse winlocaties in de Maas centraal te verwerken in het plangebied CVI Haven Raaieind. Sinds 2007 vindt er al divers vooronderzoek plaats in het gebied. Vanaf 2019 is Vestigia betrokken bij het uitvoeren van het grootschalig onderzoek met boringen, proefsleuven en opgravingen van vier vindplaatsen in het gebied. Het onderzoek richtte zich op een nederzetting en een grafveld uit de IJzertijd, de mogelijke Romeinse weg langs de westoever van de Maas en de resten van het beleg van Venlo uit de 17e eeuw. Eind november 2022 is het veldwerk afgerond en nu start de fase van evaluatie en uitwerking tot een overzichtsrapportage van alle onderzoeken in de laatste paar jaar.

 

De eerste bevindingen geven een mooi beeld van de rijke geschiedenis van wonen, leven, vechten en begraven aan de oevers van de Maas. Allereerst zijn er tussen de laat-prehistorische en jongere sporen en vondsten ook spaarzame aanwijzingen aangetroffen van de aanwezigheid van mensen in het laat-neolithicum; stukken bewerkt vuursteen en kleine fragmenten aardewerk wijzen hier op. Vanaf de late Bronstijd lijkt het gebied veel vaker te zijn bezocht, er veel meer activiteiten zijn uitgevoerd en zijn er dus ook veel sporen en vondsten achtergelaten. Zijn die uit de Bronstijd nog wat beperkt, uit de IJzertijd zijn inmiddels meerdere gebouwstructuren maar ook crematiegraven bekend. Uit de Romeinse tijd is vooral een groot gebied met vondsten aangetroffen, waarbij de vondststrooiing en de aard van het materiaal vooral doet wijzen op de hier ooit aanwezige weg langs de rivier. De weg of het wegdek en de bermgreppel zelf zijn niet aangetroffen, maar de verspreiding van de vondsten koen wel in een strook over het gebied voor. Over grote afstanden in het gebied zijn grote, brede en diepe greppels uit de 17e eeuw. Deze  greppels zijn van de fortificaties die zijn aangelegd voor het beleg van de stad Venlo in 1646. De greppels verwijzen naar de ligging van een redoute, maar ook naar het systeem van greppels en wallen die de circumvallatielinie rond de stad vormden.

 

De komende tijd zal het onderzoek verder worden uitgewerkt, waarna eind 2024 het eindrapport van dit meerjarige onderzoek zal verschijnen.