Opdrachtgever
Hoogheemraadschap van Delfland
Situatie
AWZI Harnaschpolder
Opdracht
Coördinatie opzetten zelfstandig programma voor educatie en publieksvoorlichting op en rond de AWZI Harnaschpolder
Verleende diensten
Projectmanagement
Interne en externe communicatie
Advisering
Locatie
AWZI Harnaschpolder, Schipluiden, gemeente Midden-Delfland
Periode
2007-2008

Educatie AHR

Onderdeel van het project Afvalwater Haagse Regio (AHR) is de publieksvoorlichting en de educatie voor diverse doelgroepen. Met het Programma Educatie zijn diverse educatieve producten en ingerichte ruimtes gerealiseerd omtrent het AHR-project en het functioneren van de AWZI Harnaschpolder inclusief het netwerk van In- en Effluentleidingen. In dit aanbod is ook de presentatie van de resultaten van het grootschalige archeologische onderzoek ingepast.

Hiertoe heeft Vestigia op het terrein van de AWZI Harnaschpolder de realisatie van een viertal elementen bedacht en gecoördineerd:

  1. een bezoekersroute over het terrein van de afvalwater-zuiveringsinstallatie waardoor de bezoeker door middel van informatieborden en kijkjes in de gebouwen meer te weten komt over de werking van de AWZI zelf;
  2. een ingerichte ontvangstruimte waarin groepen worden voorgelicht over de taken van het hoogheemraadschap, de werking van de AWZI’s inclusief het netwerk van In- en Effluentleidingen en ook de historie van afval en (afval)water in de Harnaschpolder van steentijd tot nu;
  3. diverse informatieborden in de groenzone rondom het AWZI-terrein met een uitleg over de taken van het Hoogheemraadschap van Delfland, de werking van de AWZI en de resultaten van het archeologisch onderzoek dat voorafgaand van de bouw heeft plaatsgevonden;
  4. de archeologische publieksherinnering in de vorm van een reconstructie van een deel van een steentijdhuis voor een makkelijk toegankelijke en permanente ontsluiting van de kennis over de geschiedenis van het gebied.