Opdrachtgever
Mondia Inventments BV
Situatie
Woningbouw
Opdracht
Opgraving
Verleende diensten
Opgraving en documentatie
Uitwerking
Publicatie
Locatie
Beverwijk, Beverwijk
Periode
April 2022-heden

Eind april 2022 voerde Vestigia een archeologische opgraving uit op de locatie Breestraat, hoek Nieuwstraat te Beverwijk. Op deze plek laat Mondia Investment een complex bouwen van ca. 50 appartementen. Vanwege de ligging in de oude binnenstad werden er archeologische vondsten en sporen vermoed en daarmee kreeg de projectontwikkelaar de opdracht van de gemeente archeologisch onderzoek te laten uitvoeren.

Het onderzoek vond plaats in het kader van de archeologische monumentenzorg. Dat betekende gericht onderzoek op die plekken waar de bodem ook daadwerkelijk verstoord zou worden. Binnen de delen die niet verstoord werden, bleven archeologische sporen en vondsten in de bodem bewaard.

Op een aantal plekken op het terrein werden rijen bakstenen en tegels aangetroffen. De opgegraven funderingen hoorden bij (woon)huizen en bijgebouwen, waarschijnlijk daterend vanaf de 17de eeuw. Langs de kant van de Breestraat en de Nieuwstraat was op basis van oude kaartmateriaal bekend dat daar al gebouwen stonden vanaf de 17de eeuw. Maar aan de zijde van de Breestraat werden op dieper niveau ook enkele sporen uit de Middeleeuwen rond de 13de en 14de eeuw aangetroffen. Hieruit kwamen diverse scherven aardewerk en zelfs resten van houten palen. Met zekerheid kan nu worden gesteld dat deze plek dus ook in de Middeleeuwen al in gebruik was als vestigingslocatie.

Opgravingslocaties als deze leveren vaak een enorme hoeveelheid klein vondstmateriaal op. Scherven van aardewerk dat ooit een heel bord of een kruik of kannetje was, stukken glas van flessen en drinkglazen, maar ook bouwmaterialen zoals spijkers, vensterglas en dakpannen. Opvallende kleine vondsten waren onder andere een 17de eeuwse munt uit Utrecht en een set aan witte kleipijpen waar de zeer dunne steel en pijpenkop nog compleet aanwezig waren.

De meest verrassende vondst betrof een afvalkuil midden op het terrein. De kuil – minstens één meter diep – lag op het achtererf van één van de huizen aan de Breestraat. De wand van de ovale kuil was afgezet met een houten beschoeiing die aan de bovenkant was verstevigd met een ring van bakstenen. De kuil lijkt vanaf de 17de eeuw in gebruik te zijn geweest en lijkt voor het weggooien van alle soorten afval, inclusief bouwmateriaal, te zijn gebruikt.

Binnen een periode van twee jaar zullen alle resultaten en vondsten zijn uitgewerkt in een dan te verschijnen rapport. Hiermee wordt dan weer een klein stukje Beverwijkse geschiedenis geschreven.

 

 Bron: Vestigia 2022.