Ondersteuning Scheepsopgraving Waddenzee


De afgelopen weken heeft de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) een scheepsopgraving uitgevoerd op de Waddenzee bij de vindplaats Burgzand Noord 9, het wrak van een mogelijke Straatvaarder uit het midden van de zeventiende eeuw. Bij het onderzoek hebben professionele onderwaterarcheologen van verschillende bedrijven ondersteuning geleverd. Vanuit Vestigia heeft onze collega Nicole Schoute – duikend archeoloog en conserveringsspecialist – haar steentje bijgedragen.