Officiële afsluiting Project Archeologie Hanzelijn met prachtige publicatie


Tijdens de afgelopen Reuvensdagen 2021 in Almere is het eerste exemplaar van Resurfacing the Submerged Past gepresenteerd. Deze Engelstalige wetenschappelijke publicatie biedt een overzicht van de ontwikkelingen in het landschap van de Flevopolders en bewoning in dat landschap in de afgelopen 10.000 jaar. Het boek, geschreven door een auteurscollectief van vooraanstaande prehistorisch archeologen, landschapsspecialisten en paleo-ecologen, vormt tevens de eindpublicatie van het Kennisontwikkelingsprogramma Archeologie Flevoland dat tussen 2012 en 2020 in opdracht van ProRail en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) door verschillende onderzoekers is uitgevoerd. Met de afsluiting van het Kennisontwikkelingsprogramma komt er tevens een einde aan het Project Archeologie Hanzelijn, waarvoor Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie sinds 2002 het projectmanagement en de coördinatie mocht verzorgen. Resurfacing the Submerged Past; Prehistoric Archaeology and Landscapes of the Flevoland Polders, The Netherlands, is een uitgave van Sidestone Press in Leiden en aldaar verkrijgbaar.