Booronderzoek Piekberging Haarlemmermeer


Half februari hebben 3 archeologen van Vestigia, in opdracht van de Combinatie Leeghwater v.o.f. en het Hoogheemraadschap van Rijnland, een verkennend booronderzoek op locatie uitgevoerd. Op een lijn van noordwest naar zuidoost, over een lengte van zo’n 575 meter, zijn 35 handmatige proefboringen tot op 4 meter diepte uitgevoerd. Daar waar ooit vermoedelijke kreken lagen, en dus mogelijke oeverbewoning, zijn de boringen dichter op elkaar uitgevoerd. De grond die met een gutsboor omhoog werd gebracht, is direct op locatie handmatig onderzocht. Er werd gekeken naar de samenstelling van de grondlagen en er werd gelet op bodemvreemd materiaal, bijvoorbeeld houtskool, vuursteen, botresten en aardewerkfragmenten.

Tijdens het booronderzoek is geen bodemvreemd materiaal gevonden, dus geen sporen en vondsten van bewoning. Er is vooral veel inzicht gekregen in de samenstelling van de bodem, en daarmee de opbouw van het landschap. Het beeld dat zich nu vormt, in de diepere en oudere grondlagen, is van soort waddengebied; een landschap met brakwater en getijdenstroming, dooraderd door geulen en kreken.

Een mooi artikel over dit onderzoek is te vinden op de website van het Hoogheemraadschap Rijnland. Een goed voorbeeld dat met een goed booronderzoek een goed beeld van de archeologische verwachting kan worden gevormd. Het artikel vindt u hier.