100ste Proefsleuf in Veldhoven plangebied Kransackerdorp


Dinsdag 4 mei heeft Vestigia de 100e proefsleuf gegraven in het plangebied Kransackerdorp in de gemeente Veldhoven. Dit was de 19e proefsleuf in een veldwerk van 27 proefsleuven groot, dat donderdag 6 mei is voltooid. Met dit recente werk (Kransackerdorp Fase 2) heeft Vestigia voor de gemeente Veldhoven 2,8 ha geïnventariseerd op de aanwezigheid van archeologische sporen en vondsten. Met de 81 proefsleuven omvattende opdracht Kransackerdorp Fase 1 had Vestigia al ca. 8 ha onderzocht.

Komende maanden worden de rapportages beide onderzoeken afgerond.

Vestigia heeft een raamcontract met de gemeente Veldhoven voor archeologisch onderzoek en hopelijk resulteert dat in meer voorbeelden van doelgerichte en effectieve samenwerking in de komende drie jaar.