Opdrachtgever
Graaf Reinald Alliantie
Situatie
Dijkversterking Noordelijke Waaldijk
Opdracht
Inventarisatie boven- en ondergronds erfgoed, Historic Impact Assessment, aspectrapport MER. uitvoeren proefssleuven opgraving, booroonderzoek en begeleiden
Verleende diensten
Advies
Projectmanagement
Veldwerk
Rapportages
Locatie
Tussen Gorinchem en Waardenberg
Periode
2017-2021