Interdisciplinary Collaboration

Our clients rightly look for opportunities for multidisciplinary collaboration within their projects. This not only saves money, but limits inconvenience and leads to maximum use of shared information. Whilst the scope for collaboration is necessarily limited by the stringent regulations and quality requirements that exist from field to field, we have been able to show the benefits of well-managed collaboration between the archaeological and other technical investigation requirements within many development projects. For instance, the combination of archaeological desktop assessments, historical research and the detection of conventional explosives (unexploded ordnance), or geo-archaeological borehole and trial trenching carried out in combination with geo-environmental investigations. In certain projects, the results from geo-archaeological research and modelling can also provide important supplementary  information for geotechnical analyses.

We are happy to work with you to find the most pragmatic approach to fit your project requirements.

Examples of the combined services we offer include:

  • Archaeological  research and conventional explosives detection
  • Archaeological and geo-environmental soil contamination and ground investigation
  • Archaeological and geotechnical research
  • Archaeological and geophysical research and the detection of obstacles and underground cables and pipelines.

Terecht willen opdrachtgevers in hun projecten zoveel mogelijk onderzoekswerkzaamheden combineren. Dat spaart bijvoorbeeld kosten, beperkt de overlast en er kan maximaal gebruik gemaakt worden van de uitgewisselde informatie. Waar dat kan werkt Vestigia natuurlijk graag samen met specialisten uit andere werkvelden. Zo weten we dat er soms winst te behalen valt door archeologisch vooronderzoek en explosieven onderzoek te combineren of boringen en proefsleuven te zetten samen met de bodemonderzoekers voor milieu. Ook kunnen de  bodemkundige gegevens die wij verzamelen in hetzelfde project gebruikt worden voor geotechnische analyses of voor het opsporen van obstakels of kabels en leidingen. Door uiteenlopende voorwaarden en kwaliteitseisen zijn er echter ook grenzen aan de combinatiemogelijkheden. Wij gaan graag met u op zoek naar de meest praktische oplossing.

Hieronder vindt u de diensten die wij kunnen bieden in combinatie met andere werkvelden:

  • Archeologisch onderzoek en Explosieven onderzoek
  • Archeologisch onderzoek en milieu hygiënisch bodemonderzoek
  • Archeologisch booronderzoek en geotechnisch onderzoek
  • Archeologisch geofysisch onderzoek en opsporing van obstakels en kabels en leidingen
Interdisciplinary Collaboration

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw project?

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw project?