Home Beleidsmakers Projectontwikkelaars Risicoanalyse of quickscan Vooronderzoek Aspectrapportages Second opinion en toetsing Inpassingsadvies Projectmanagement Ruimtelijk ontwerpers Archeologische instellingen Over Vestigia Werken bij Kwaliteit Contact

Resultaten archeologische opgraving in het tracé van de N23

In de periode juni tot en oktober 2010 is ten westen van Dronten een grote opgraving uitgevoerd in het tracé van de nieuwe N23. Op deze plaats waren bij vooronderzoek resten gevonden van een vroegprehistorische vindplaats, een periode ver voordat Zuiderzee en IJsselmeer ontstonden. Doordat de overblijfselen op enkele meters onder het huidige maaiveld lagen, moesten de archeologen veel technische maatregelen nemen om veilig en zonder last van het grondwater te kunnen werken. Namens de opdrachtgever, de Provincie Flevoland, heeft Vestigia toezicht gehouden op de uitvoering en samen met Bureau Communique de externe communicatie verzorgd. De onderzoeksresultaten zijn inmiddels in een rapport gepubliceerd.

Zicht op de damwand die de opgraving omsloot. Links het nieuwe tracé van de Hanzelijn.

De adviseurs van Vestigia beantwoorden graag uw vragen.